Droge blusleiding

Een droge blusleiding is een leiding met een voedingsaansluiting, één of meer brandslangaansluitingen en een aftapinrichting, die normaal geen water bevat.

Doel van een droge blusleiding is om de brandweer te voorzien van een leidingsysteem waar zij water door kunnen transporteren, zodat ze op grotere afstand zelf geen slangen hoeven uit te rollen en tijd besparen.

De installatie moet bij brand ten minste 1 uur ongestoord kunnen functioneren.

Wanneer droge blusleiding toepassen:

- Hoogbouw: vanuit het Bouwbesluit worden droge blusleidingen gevraagd in gebouwen met een vloer van verblijfsgebieden hoger dan 20 meter boven de begane grond.

- Als de loopafstand tussen een brandslangaansluiting en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied groter is dan 60 meter is een extra blusleiding vereist (110 meter bij bestaande bouw). Bij ministeriële regeling kan in andere gevallen een droge blusleiding worden voorgeschreven en kunnen aanvullende eisen worden verlangd.

- Uitgestrekte gebouwen: als de horizontale loopafstand te groot is dan moet het gebouw van een horizontale droge blusleiding worden voorzien.

Total Fire Safety is volledig geoutilleerd om installatie, periodieke inspectie's, reparatie's en het vijf-jaarlijks afpersen van droge blus/stijgleidingen te verzorgen.

Hiervoor hebben wij vakkundige technici en geavanceerde apparatuur tot onze beschikking.

Wilt u een afspraak, een offerte of meer informatie?

KLIK DAN HIER