Service en onderhoud brandbeveiliging

Alleen de aanschaf van juiste brandbeveiliging is niet voldoende. Regelmatige controle door de gebruiker zelf en door een erkend onderhoudsbedrijf is van groot belang. Alleen dán ben je er zeker van dat in geval van een calamiteit deze voorzieningen nog betrouwbaar en adequaat kunnen worden ingezet.

 

Total Fire Safety is een onderhoudsbedrijf brandbeveiliging en voert controles uit overeenkomstig de vastgestelde onderhoudsnormen. Onze professionele servicemedewerkers staan 24/7 paraat om de brandbeveiliging (preventief) te controleren en te onderhouden. Onze technici zijn gespecialiseerd in het onderhoud van brandbeveiligingsoplossingen.

Zij voeren onderhoud uit aan branddetectiesystemen, ontruimingsinstallaties, blussystemen, brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting.

 

Onderhoud brandmeldsystemen

In veel gevallen stelt de verzekering, de gemeente en/of de brandweer het onderhoud van een brandmeldsysteem volgens de NEN 2654 en NEN 2535 verplicht. We kunnen dit onderhoud voor je uitvoeren. We controleren o.a. de werking van de alarmgevers, testen de detectie, analyseren de vervuilingsgraad en testen eventuele sturingen en doormeldingen.

 

Onderhoud blussystemen

Het testen en onderhouden van blussystemen is cruciaal voor de werking er van.

Door de systemen periodiek door Total Fire Safety te laten testen en onderhouden voldoe je aan de wettelijke bepalingen. We controleren o.a. het leidingwerk, cilinders, opslagtanks, testen de nozzels en schuimmonitoren en de samenhang van de installatie. Van sprinklersysteem en blusschuimsytemen tot geïntegreerde branddetectie en blusgassystemen.

 

Controle kleine blusmiddelen

Onze monteurs controleren de brandblusser en brandslanghaspels jaarlijks op de werking en eventuele onvolkomenheden. Eén keer in de vijf jaar vindt een uitgebreide controle en hervulling plaats. Bij brandslanghaspels wordt na vijf jaar op de slang een druktest uitgevoerd.

 

Controle noodverlichting

Door periodieke controle en preventief onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie kan je er op vertrouwen dat deze optimaal functioneert. We kijken dan zowel naar de vluchtroute-verlichting, antipaniekverlichting en de verlichting van werkplekken met een verhoogd risico.