Kwalitatieve Service & Producten Landelijk dekkende service

+31 85 303 26 81 info@TOTALFIRESAFETY.NL

BHV cursus

Veiligheid binnen organisaties is voor werkgevers, werknemers en bezoekers van groot belang.

Bij het vormgeven van goed werkgeverschap behoort het opleiden van medewerkers tot bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Een aanwezige RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en/of een bedrijfsnoodplan kan hierin leidinggevend zijn wat betreft het aantal op te leiden BHV-ers.

Mocht er zich binnen uw organisatie onverhoopt een calamiteit voor doen, dan zal er door de inspecterende instanties worden gekeken naar de wijze waarop de veiligheid is georganiseerd binnen uw organisatie.

Hierbij is het van groot belang dat u kunt aantonen dat uw BHV opgeleide medewerkers competent zijn, oftewel beschikken over een geldig certificaat.

Sinds 1994 is BHV verplicht voor elk bedrijf.

In de Arbowet staan de voornaamste taken van een bedrijfshulpverlener als volgt omschreven:

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in het gebouw

De BHV training wordt bij u op locatie of in ons trainingscentra verzorgt.

Wilt u een afspraak, een offerte of meer informatie?