Kwalitatieve Service & Producten     Landelijk dekkende service

+31 85 303 26 81   info@TOTALFIRESAFETY.NL

Opgeleid Persoon - Beheerder Brandmeldinstallatie - OP Taken

Een goed beheer van brandmeldinstallaties zorgt ervoor dat er minder nodeloze meldingen komen.

Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van brandveiligheidsvoorzieningen.

Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van

brandmeldinstallaties NEN 2654-1, van essentieel belang.

Total Fire Safety kan u hierin geheel ontzorgen.

Wilt u een afspraak, een offerte of meer informatie?